Παιδιατρική Έρευνα

“…Το πάθος μας για καινοτομία οδηγεί τις επιλογές μας. Είτε πρόκειται για τον σχεδιασμό των προϊόντων μας είτε για δράσεις που προάγουν νέες ιδέες. Ο θεσμός των χορηγιών στους τομείς της Οδοντιατρικής (χορηγία «Κουλουρίδη»), Γυναικολογίας (χορηγία «Παπανικολάου») και Παιδιατρικής (χορηγία «Παιδί και Υγεία») φέρνει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πάθος στη ζωή και στηρίζει το λαμπρό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια”.

Procter & Gample

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, λάβαμε τη Χορηγία “Παιδί & Υγεία”, της Procter & Gample για τη διεξαγωγή έρευνας στην Παιδική Παχυσαρκία, μετά από διαγωνισμό.

Το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη χώρα μας, με συνακόλουθη αύξηση των επιπλοκών της, τόσο προς την κατεύθυνση του μεταβολικού συνδρόμου, όσο και προς την αυξημένη επίπτωση εμφάνισης διαταραχών συναισθήματος. Συχνά η παχυσαρκία συνοδεύεται από διαταραχή του συστήματος του στρες του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση βιολογικών δεικτών, ενδεικτικών διαταραχής ή βλάβης των κυττάρων του νευρικού συστήματος, σαν απάντηση στο μακροχρόνιο στρες ή στις νευροψυχιατρικές διαταραχές.
Σκοπός της μελέτης μας ήταν η ανίχνευση παιδιών, υπέρβαρων ή παχύσαρκων, που παρουσιάζουν διαταραχές του συστήματος του στρες του οργανισμού και καταθλιπτική διάθεση, με ή χωρίς στοιχεία μεταβολικού συνδρόμου, καθώς και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των βιολογικών και ψυχομετρικών δεικτών, με τις αντίστοιχες μετρήσεις του ευστασιόμετρου.

Η μελέτη έλαβε χώρα στη Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής- Ιατρείο Παχυσαρκίας, της Α΄Παιδιατρικής κλινικής ΕΚΠΑ.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με σημαντικά ερευνητικά ευρήματα για την Παιδική Παχυσαρκία.

Ενδεικτικά αναφέρονται, συμμετοχές και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:

57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 27-29/9/2018

Associations between body fat mass and internalizing and externalizing
behaviors and anxiety in children and adolescents

Christaki E, Bastaki D, Valavani E, Boschiero D, Kanaka-Gantenbein C,Chrousos GP, Pervanidou P

Body composition parameters, systemic inflammation and metabolic syndrome
manifestations in children and adolescents

Christaki E , Pervanidou P ,Valavani E , Bastaki D, Boschiero D, Kanaka-Gantenbein C, Chrousos GP

 

55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, 10-12/9/2016, Paris

BMI Correlates Positively with Hair Cortisol, whereas Excessive Body Fat Correlates Positively with Hair Cortisol: Salivary Cortisol and Fasting Insulin Concentrations in Prepubertal Girls– Poster presentation

Papafotiou C., Christaki E., Bastaki D, Van den Akker E. , Wester L V., Boschiero D, , Pervanidou P., Kanaka-Gantenbein C., Chrousos GP

Increased Salivary and Hair Cortisol and Decreased Salivary Alpha-Amylase Concentrations in Obese Prepubertal Girls– Poster presentation

Christaki E., Papafotiou C., Bastaki D, Van den Akker E. , Wester L V., Apostolakou F., Papassotiriou I., Chrousos GP, Pervanidou P.

 

98th Annual Meeting and Expo of the Endrocrine Society, 1-4 /4/2016, United States of America, Boston (ENDO 2016)

Excessive Body Fat Accumulation in Prepubertal Girls Correlates Positively with Hair and Salivary Cortisol Levels and Serum Fasting Insulin Concentrations – Poster presentation

Christaki E., Papafotiou C., Van den Akker E. , Wester L V., Bastaki D, Apostolakou F, Boschiero D, Papassotiriou I, George P. Chrousos GP and Pervanidou P.

Hair Cortisol Concentrations Correlate with Daily Salivary Levels and Are Increased in Obese Prepubertal Girls– Poster presentation

Papafotiou C., Christaki E., Van den Akker E. , Wester L V., Apostolakou F, Boschiero D, Papassotiriou I, Chrousos GP and Pervanidou P.

Asymmetry between Hypothalamic-pituitary-adrenal axis and Sympathetic Nervous System activation in obese prepubertal girls– Poster presentation

Papafotiou C., Christaki E., Pervanidou P., Apostolakou F., Papassotiriou I., Chrousos GP.

 

9th Intensive Seminar on Adolescent Medicine, 1-2/4/2016, Athens

Positive correlations between fat mass and salivary cortisol, hair cortisol and serum fastin insulin levels and correlation of the Body Mass Index with hair cortisol concentrations – Oral presentation of the findings

Christaki E., Papafotiou C., Van den Akker E. , Wester L V., Bastaki D, Apostolakou F, Boschiero D, Papassotiriou I, George P. Chrousos GP and Pervanidou P.

 

1st National Conference of the Greek Association of Child and Adolescent Endocrinology, 27-28/2/2016, Athens

Positive correlations of serum fasting insulin concentrations, hair and salivary cortisol in prepubertal girls – Oral presentation of findings

Christaki E. , Papafotiou C. , van den Akker E. , Wester VL , Bastaki D. , Apostolakou F. , Boschiero D. , Papassotiriou I , Boschiero D. ,Chrousos GP. , Kanaka-Geintenbein C., Pervanidou P.

 

4th National Conference on Developmental and Behavioral Pediatrics, 21-22/11/2015, Athens

Excessive body fat accumulation in prepubertal girls correlates positively with hair and salivary cortisol levels and serum fasting insulin concentrations – Oral presentation of findings

Christaki E. , Papafotiou C. , van den Akker E. , Wester VL , Bastaki D. , Apostolakou F. , Boschiero D. , Papassotiriou I , Boschiero D. ,Chrousos GP. , Pervanidou P.

1st National Interdisciplinary Conference on Attention Deficit – Hyperactivity “ADHD, the child in the adult”, 9-11/10/2015, Athens

Co morbidity of ADHD and Obesity in Children: Common mechanisms- common treatment

Gkourogianni A., Mpastaki D., Christaki E. , Valavani E., Chrousos GP., Pervanidou P.