Η Παιδική Παχυσαρκία Σήμερα

«…Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία…»

«Η Ναυτεμπορική», Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014