Η Παιδική Παχυσαρκία Σήμερα

“…Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην παιδική παχυσαρκία…”

“Η Ναυτεμπορική”, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014