Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας

Η Παιδική Παχυσαρκία, αποτελεί κορυφαίο πρόβλημα της παιδικής ηλικίας, της σύγχρονης εποχής, με πολλές άμεσες, αλλά και απώτερες επιπλοκές για την υγεία και την συναισθηματική ισορροπία των πασχόντων.
Από πολλούς επιστήμονες, έχει χαρακτηριστεί ως “lifestyle” πρόβλημα, της σημερινής εποχής και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί!