Ανιχνευτικά Εργαλεία

Ανιχνευτικά Εργαλεία στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική

Τα ανιχνευτικά εργαλεία, είναι ένας σύντομος, επίσημος, τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης με σκοπό, να προσδιορίσει μη αναμενόμενες αποκλίσεις από τη συνήθη αναπτυξιακή εξέλιξη.

Με τη χρήση τους, επιτρέπουν την ανίχνευση προβλημάτων που μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανή, ενώ παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες ή δυσκολίες ενός παιδιού.

Όταν ένα παιδί “αποτυγχάνει” σε ένα τεστ/ανιχνευτικό εργαλείο τότε παραπέμπουμε  σε εξειδικευμένο προσωπικό ή κέντρο αξιολόγησης αναπτυξιακών διαταραχών. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο πράγματα! Δεν υπάρχει τέλειο ανιχνευτικό εργαλείο! Η κλινική αναπτυξιακή αξιολόγηση σε συνδυασμό με τη χρήση ανιχνευτικών εργαλείων μπορεί να μας οδηγήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια στη σωστή διάγνωση. Η πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών δυσκολιών σχετίζεται με  πρώιμη παρέμβαση και βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης.

Τα Ανιχνευτικά εργαλεία στην Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική είναι διαθέσιμα από το 1930. Υπάρχουν διάφοροι τύποι εργαλείων που μπορεί να βοηθήσουν τους γονείς ή τον παιδίατρο να ανιχνεύσει αναπτυξιακές δυσκολίες ή παρεκκλίσεις από την τυπική ανάπτυξη και να παραπέμψει το παιδί και την οικογένεια για εξειδικευμένη διάγνωση και αντιμετώπιση στον αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο και στην ομάδα ειδικής αγωγής (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής).

Τέτοια μπορεί να είναι ερωτηματολόγια ή λίστες ελέγχου, συμπληρούμενα από γονείς (πχ. M-CHAT, “ages and stages- ASQ-3”). Υπάρχουν όμως και ειδικά ανιχνευτικά εργαλεία που μπορούν να χορηγηθούν μόνο από ειδικούς της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, συνήθως μετά από ειδική εκπαίδευση, και τέτοια είναι εξελικτικές κλίμακες (Gesell, Sheridan), ειδικά σταθμισμένα εργαλεία (πχ. Bayley’s, Griffith’s), eιδικά ανιχνευτικά/ διαγνωστικό εργαλεία, χορηγούμενα από κλινικούς μετά από ειδική εκπαίδευση (πχ. ADOS για τον αυτισμό) και άλλα ειδικά ανιχνευτικά εργαλεία αξιολόγησης Συμπεριφοράς, Γλωσσικής αξιολόγησης, Κινητικής και Μαθησιακής αξιολόγησης (πχ. Αθηνά Τεστ).

Λίστα Ελέγχου για Αυτισμό σε νήπια, M-CHAT
Modified Checklist for Autism in Toddlers, (M-CHAT)-Copyright 1999, Robins et al.
Συμπληρώνεται από Γονείς για νήπια ηλικίας 16-30 μηνών.
Επικοινωνήστε με τον Παιδίατρο σας, εάν σας ανησυχεί οτιδήποτε σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού σας.

M-CHAT-Τροποποιημένη Λίστα Ελέγχου για Αυτισμό σε νήπια,Αναθεωρημένη με Follow Up
Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F)tm
Copyright 1999, Robins, Fein, & Barton
Για χρήση από Παιδιάτρους (Με δομημένη συνέντευξη και αλγόριθμο).
Αφορά νήπια ηλικίας 16-30 μηνών

Μεταφράσεις του M-CHAT σε άλλες γλώσσες
Translations of M-CHAT (M-CHAT-R/F)tm


Εδώ θα βρείτε μεταφράσεις του ερωτηματολογίου σε αρκετές γλώσσες

ADHD Rating Scale-IV (Du Paul). Home Version
Κλίμακα Αξιολόγησης ΔΕΠΥ-IV. Συμπληρώνεται από τον γονέα

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από γονείς παιδιών με συμπτωματολογία Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
Online διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.
Υπάρχουν αντίστοιχες κλίμακες για εκπαιδευτικούς. Αφορά παιδιά ηλικίας 5-17 ετών.
Έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί στα Ελληνικά από την Α. Καλαντζή-Αζίζι και συν., 2005